Τα εγκαίνια

Η ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

Διασώζονται ως κειμήλια του Οικοτροφείου μας δύο τόμοι ημερολογίου γραμμένοι δια χειρός του αειμνήστου Θεολόγου Παπαλεοντίου.

Στην πρώτη σελίδα του πρώτου τόμου διαβάζουμε πως έγιναν τα εγκαίνια του Οικοτροφείου στις 29  Ιουνίου 1949.

29 Ιουνίου 1949  Ενώπιον Εκκλησιαστικών, Πολιτικών & Στρατιωτικών αρχών και πλήθους προσκεκλημένων εγένοντο τα εγκαίνια του Οικοτροφείου, εις την νέαν αίθουσαν.

Ωμίλησαν:

Ο κ. Αλκιβιάδης Τζούφης, Πρόεδρος της Γ.Ε.Χ.Α. Θεσσαλονίκης, ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης κ. Γεννάδιος και ο φοιτητής κ. Μιχαήλ Καραμπατάκης εκ μέρους των Οικοτρόφων.

Ημέρα αξέχαστη εις τα χρονικά της Χριστιανικής Κινήσεως Θεσσαλονίκης. Επισφράγισμα κόπων και θυσιών ολοκλήρου έτους περίπου.

30 Ιουνίου 1949

Παρετέθη υπό του Οικοτροφείου γεύμα προς τιμήν της Φιλοπτώχου Αδελφότητος και των λοιπών Συνεργαζομένων Χριστιανικών Σωματείων (Γ.Ε.Χ.Α. -Χ.Ε. – Χ.Φ.Ε. -Χ.Ε.Ε.Ν.).

Παρεκάθησαν:

ο π. Λεωνίδας, ο π. Φωτιος, το Δ.Σ. της Φιλοπτώχου Αδελφότητος, το Δ.Σ. της Γ.Ε.Χ.Α., τινές εκ των Συνεργαζομένων Χριστιανικών Σωματείων, η αντιπροσωπεία Γ.Ε.Χ.Α. Αθηνών δια τα εγκαίνια του Οικοτροφείου (κ.κ. Α. Δαλλας, Γ. Αλεξίου, Α. Τζιόλας).

Ωμίλησαν:

ο π. Λεωνίδας, ο κ. Μουστάκας (πρόεδρος της Φιλοπτώχου Αδελφότητος), ο κ. Φραγκόπουλος, ο κ. Δαλλας γύρω από το συντελεσθέν έργον (της ανεγέρσεως Χριστιανικού Οικοτροφείου) και της τόσον καρποφόρου Συνεργασίας Φιλοπτώχου Αδελφότητος – Γ.Ε.Χ.Α.

Η ατμόσφαιρα ήτο συγκινητική και χαρούμενη.