Τα πρώτα βήματα 1945-1949

Όταν ήλθε η απελευθέρωση, τα συσσίτια έληξαν. Η υποδομή των χώ­ρων των συσσιτίων υπήρχε, το προσωπικό είχε μάθει να εργάζεται χωρίς ω­ράριο.

Τότε το έτος 1945 αυ­τόματα στήθηκε το πρώτο Οικοτροφείο στην οδό Αγίας Σοφίας 38 στο κτίριο της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσα­λο­νί­κης, όπου από το 1941 έως το 1945 λειτουργούσαν τά συσσίτια.

 Σε ποιο χώρο θα τοποθετηθούν τα κρεββάτια; Στα πατάρια των κα­τα­στημάτων και σε κάτι μικρά δωμάτια.

Έτσι το 1945 επίσημα πλέον ιδρύ­εται το Φοι­τη­τικό Οικο­τρο­φείο. Βοηθητικά χρησιμοποιούνται και μικρά διαμε­ρί­σματα ευ­σε­βών οικο­γε­νειών.

Από τό 1945 μέχρι το 1956 Διευθυντής του Οικοτροφείου διε­τέ­λεσε ο αείμνηστος Αθανάσιος Φραγ­κό­που­λος.