Αθλητικοί Αγώνες

Κάποιες Παρασκευές οι φοιτητές μας οργανώνουν αθλητικούς αγώνες σε γήπεδα 5Χ5 ποδοσφαίρου ή μπάσκετ.