Εκδρομές

Το Οικοτροφείο οργανώνει δωρεάν εκδρομές για τους φοιτητές του σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.